Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/raadvankerken/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Raad van Kerken Tilburg – Pagina 2 – Informatie en nieuws over kerken en geloofsgemeenschappen in Tilburg

Solidariteitsviering Oekraïne

Hoewel het geen project van de Raad van Kerken is willen we u toch berichten over een oecumenisch samenzijn dat door een werkgroep in Goirle is opgezet. Het gaat om een solidariteitsviering onder de titel ‘Mijn land is mijn leven’.

In verband met de oorlogsellende in Oekraïne wordt er in Goirle een Oecumenisch Samenzijn gevierd in de kath. kerk St. Jan in Goirle (einde Tilburgseweg) op donderdag 19 mei a.s. om 20 uur.

Met nadruk worden verschillende christelijke gemeenschappen en kerken uitgenodigd, alsook OekraÏense mensen/vluchtelingen die hier verblijven. Laten we in gedeeld geloof samenzijn en elkaar versterken. Het jongerenkoor Gotiko zal ons ondersteunen.

Dinsdag 19 april: Muziekavond Petrus en Pauluskerk

Muziek als universele taal van de ziel.

Muziek is de kortste weg naar de ziel. In kerkelijke vieringen wordt veel gepraat. De Dienst van het Woord is een belangrijk onderdeel van een viering. Maar toch: wie zich de vraag stelt welke viering de meeste indruk heeft gemaakt, komt vaak uit bij muziek die als inspirerend of ontroerend werd ervaren. Elke muziek heeft haar hemel. Muziek zegt zo veel meer dan woorden. Hoe komt dat? Welke speciale kracht bezit muziek?
Over deze vragen gaat de muziekavond die wordt georganiseerd door onze Raad van Kerken Tilburg en omstreken. Inleider is dr. Martin Hoondert, musicoloog en theoloog en gespecialiseerd in ‘rituelen, religie en muziek’. Hij is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. In een filmpje op YouTube zegt Hoondert het zelf zo:

De avond wordt gehouden op dinsdag 19 april in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg. Aanvang om 19.30 uur. De kosten van deze avond zijn € 5 inclusief koffie of thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
Stuur een mailtje naar ons secretariaat

Vieringen met Pasen

In Tilburgse en Goirlese kerken kunt u volop terecht om het Paasfeest te vieren. Zo kunt u het lijden, sterven en de vroege verrijzenis van onze Heer van dichtbij meebeleven. In krachtige verhalen, aansprekende gezangen en intieme gebeden. Op deze website vindt u een schema van alle mogelijkheden. Voor elk wat wils; van jong tot oud, voor alle gezindten!

Lees verder “Vieringen met Pasen”

Vredesweek start in Tilburg met Walk of Peace

Op zondag 19 september begint om 14.00 uur de Vredeswandeling in Tilburg bij het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Conservatoriumlaan 175. De wandeling, georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg e.o. en de Tilburgse PAX Ambassade van Vrede, is het begin van de Vredesweek die overal in Nederland gehouden wordt van 18 tot 26 september.

Aan het begin zal er een inspirerend openingswoord zijn van René Munnik, bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Daarna wandelen de deelnemers langs betekenisvolle plaatsen in de stad en de natuur. Zo wordt een bezoek gebracht aan de Joodse begraafplaats.

De Walk of Peace is een wandeling voor vrede, een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. In de Vredesweek worden overal in Nederland vredeswandelingen gehouden om aandacht te vragen voor vraagstukken van oorlog en vrede en ook als oproep aan mensen individueel om verschillen te overbruggen en zich in te zetten voor vrede, dichtbij en ver weg. Tijdens de wandeling staan we niet alleen stil bij verschillende aspecten van het thema Vrede, maar besteden we ook uitdrukkelijk aandacht aan de klimaatproblemen.

De wandeling duurt ongeveer twee uur, deelname is gratis. We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee bij het Apostolische Genootschap. Iedereen die de vrede een warm hart toedraagt is van harte welkom!

Groene kerken in Tilburg?

Enige tijd is in ons land een initiatief bezig om kerkgemeenschappen milieubewuster te maken. De projectwebsite van dat initiatief kunt vinden op de landelijke projectwebsite. Als Tilburgse Raad van Kerken willen we graag aandacht vragen voor dit initiatief. Het is een mooie tijd om aandacht te geven aan natuur en milieu. Ook al zitten we momenteel met corona, de milieu- en klimaatproblematiek blijft doorgaan en zal onze aandacht vragen. Graag willen we u informeren met de onderstaande korte voorlichtingsvideo.

Op donderdag 20 mei wordt dan vanaf 19.00 uur een online vragenuur gehouden met projectleider Atie de Vos. Tijdens dat vragenuur hoort u allerlei ideeën van geloofsgemeenschappen die al aan de slag zijn met concrete milieuprojecten. En samen met anderen kunt u nadenken over wat u kunt doen. Zo kunnen we op een creatieve manier voor onszelf en voor onze gemeenschap aan de slag gaan met een thema dat na corona onze aandacht volop zal opeisen.

Wilt u zich opgeven voor het online vragenuur? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. U krijgt dan een uitnodiging met de link in uw mailbox.

Korte verklaring omtrent Covid-19

De afgelopen maanden is er in de Nederlands media diverse keren ophef geweest omtrent kerken die zich niet hielden aan coronarichtlijnen en -adviezen van de overheid.

De geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van de Tilburgse Raad van Kerken vinden het belangrijk om aan te geven dat het op dit moment hun belangrijkste zorg is om de vieringen en activiteiten zo veilig mogelijk te houden. Zij willen op elke mogelijke manier voorkomen dat ze bijdragen aan verspreiding van het virus. Vandaar dat deze gemeenschappen zich in navolging van de landelijke Raad van Kerken achter de richtlijnen van het RIVM scharen en de adviezen van onze burgemeester als hoofd van onze veiligheidsregio. En we proberen deze goed na te leven. Zo willen ze in deze moeilijke tijd bijdragen aan een zo veilig mogelijk leefwereld voor iedere Nederlander.

Met de hoop dat daarmee ook op een gegeven moment onze samenleving als de tijd daar rijp voor is weer wat meer van het slot af kan gaan. Wij wensen iedereen een gezonde toekomst toe.

“De witte kruisiging” van Marc Chagall

Het schilderij De Witte Kruisiging van Marc Chagall is een kwade herinnering aan de Kristallnacht. Cor Sinnema vertelt in aanloop naar de Week van het Gebed voor de Eenheid van alle Christenen over de achtergronden van dit schilderij en over de schilder. In deze tijd van polarisatie en bestormingen iets om bij stil te staan en nooit te vergeten.

Woord van troost in deze coronatijd

Samen met Burgemeester Theo Weterings, met de gemeente Tilburg, willen we als Raad van Kerken in onze stad de inwoners een hart onder de riem steken. Daarvoor is een ‘corona-herdenkings-boom’ geplant bij het Spoorpark. Een Tamme Kastanje, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers en als dank voor de onstuitbare inzet van alle medewerkers in de zorg.