Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/raadvankerken/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Missie – Raad van Kerken Tilburg

Missie

Doelstellingen:

De in de Raad van Kerken voor Tilburg en omstreken (hierna te noemen De Raad) vertegenwoordigde kerken en geloofsgemeenschappen willen, in getuigenis en dienst, hun gemeenschappelijke roeping vervullen door:

  1. meer eenheid en samenwerking tot stand te brengen tussen de christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Tilburg e.o.;
  2. de aanwezigheid van de diverse geloofsrichtingen in de eigen stad gestalte te geven, met name ook door betrokkenheid bij de samenleving.
  3. kennis te nemen van wat er leeft in de nationale en internationale oecumenische beweging, en aan de orde te stellen wat daarvan voor kerken, geloofsgemeenschappen en samenleving in Tilburg e.o. van belang is.

 

foto: Credit: Apostleship of Prayer/Screenshot.