De Dialoogboom

In het jaar dat we 75 jaar bevrijding vieren, willen we onze inzet voor een gezamenlijke toekomst van joden en christenen zichtbaar maken. Hoe kan dat beter dan door het planten van een ‘dialoogboom’?  
Bomen zijn bemiddelaars tussen hemel en aarde, waar ook komende generaties steeds aan herinnerd zullen worden. Zoals elke boom dringen de wortels ervan door tot in het hart van de aarde en reiken de takken tot ver in de hemel.

Het idee van de dialoogboom ontstond al tijdens de expositie “Met Nieuwe Ogen” in 2018 naar aanleiding van 250 jaar joden in Tilburg. Het voorstel van de gemeente Tilburg om dit te verwezenlijken in het Citypark werd met beide handen aangegrepen. Dit parkje blijkt een “historische locatie” te zijn. Het ligt recht tegenover het adres waar Pauline en Salomon Elzas gewoond hebben. Pauline was de achterkleindochter van Levi David Hartog, de eerste Jood die zich in Tilburg mocht vestigen. Verderop, in de Zomerstraat, was de ruimte die door de joden van 1835 tot 1874 als synagoge werd gebruikt.

Na inspraak van vertegenwoordigers van de joodse en christelijke gemeenschappen in de stad en met adviezen van o.a. de Stichting Stadsbomen viel de keuze op de “zakdoekjesboom”, Davidia involucrata. Vanwege de ‘zakdoekjes’ is het een echte vredesboom: de zakdoekjes lijken op duiven.

Op 15 maart is het feestelijke moment waarop bij de net geplante boom een naambordje wordt geplaatst met een QR-code, die naar een website verwijst voor het achtergrondverhaal. Joden vieren elk voorjaar het feest dat “Nieuwjaar van de bomen” heet (Toe Bisjvat). Ons land kent bovendien een Nationale Boomfeestdag (11 maart). Deze valt weer samen met de ‘biddag voor gewas en arbeid’, die op woensdag 11 maart in de protestantse kerken wordt gevierd. De rooms-katholieke kerk kent een oude traditie van vier quatertemperdagen aan het begin van elk jaargetijde om Gods zegen over de oogst. De eerste valt eveneens op 11 maart.

De dialoogboom wordt in een route opgenomen en kan als verzamel- en vertrekpunt dienen voor een wandeling door de stad.