Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

Namens de Tilburgse Raad van Kerken wensen wij u fijne feestdagen toe en al het goede voor het nieuwe jaar. Als we één wens er extra uit mogen halen, is dat wel de wens van Vrede. De kerstster die een belangrijk symbool vormt deze dagen wil vooral verbindend zijn. Een verbinding tussen boven en beneden en een verbinding tussen mensen onderling, zonder onderscheid naar ras, geaardheid, volk of leeftijd.

Laten we samen in 2023 op weg gaan naar die verbindende ster!