Vredesweek start in Tilburg met Walk of Peace

Op zondag 19 september begint om 14.00 uur de Vredeswandeling in Tilburg bij het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Conservatoriumlaan 175. De wandeling, georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg e.o. en de Tilburgse PAX Ambassade van Vrede, is het begin van de Vredesweek die overal in Nederland gehouden wordt van 18 tot 26 september.

Aan het begin zal er een inspirerend openingswoord zijn van René Munnik, bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Daarna wandelen de deelnemers langs betekenisvolle plaatsen in de stad en de natuur. Zo wordt een bezoek gebracht aan de Joodse begraafplaats.

De Walk of Peace is een wandeling voor vrede, een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. In de Vredesweek worden overal in Nederland vredeswandelingen gehouden om aandacht te vragen voor vraagstukken van oorlog en vrede en ook als oproep aan mensen individueel om verschillen te overbruggen en zich in te zetten voor vrede, dichtbij en ver weg. Tijdens de wandeling staan we niet alleen stil bij verschillende aspecten van het thema Vrede, maar besteden we ook uitdrukkelijk aandacht aan de klimaatproblemen.

De wandeling duurt ongeveer twee uur, deelname is gratis. We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee bij het Apostolische Genootschap. Iedereen die de vrede een warm hart toedraagt is van harte welkom!