Solidariteitsviering Oekraïne

Hoewel het geen project van de Raad van Kerken is willen we u toch berichten over een oecumenisch samenzijn dat door een werkgroep in Goirle is opgezet. Het gaat om een solidariteitsviering onder de titel ‘Mijn land is mijn leven’.

In verband met de oorlogsellende in Oekraïne wordt er in Goirle een Oecumenisch Samenzijn gevierd in de kath. kerk St. Jan in Goirle (einde Tilburgseweg) op donderdag 19 mei a.s. om 20 uur.

Met nadruk worden verschillende christelijke gemeenschappen en kerken uitgenodigd, alsook OekraÏense mensen/vluchtelingen die hier verblijven. Laten we in gedeeld geloof samenzijn en elkaar versterken. Het jongerenkoor Gotiko zal ons ondersteunen.