Vredesweek 2023: Fietsen voor Vrede

Fietstocht voor de vrede

Op zaterdag 16 september 2023 wordt op initiatief van de Tilburgse Raad van Kerken in verband met de Vredesweek een Fietspuzzelspeurtocht voor de Vrede gehouden in Tilburg-West. De fietstocht is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. De fietstocht begint om 15:30 uur op het kerkplein van de Lukaskerk (Lage Witsiebaan 91) en eindigt daar ook omstreeks 18:00 uur. Onderweg zijn opdrachten en oefeningen rond het vredesthema. Op het kerkplein is er aan het voor de kinderen een lekker frietje uit een frietkraam. Kinderen kunnen zich opgeven via het mailadres fietsenvoorvrede@yahoo.com.

Website “gelovenstaatvrij.nl” gelanceerd!

Op initiatief van de Raad van Kerken in Tilburg is er een nieuwe website opgericht. Bestemd voor alle mensen die vrijblijvend willen kennismaken met de diverse activiteiten die door de gezamenlijke Tilburgse kerken en gemeenschappen worden opgezet.

Op de website Geloven staat vrij treft u een breed palet aan dat de diverse zintuigen aanspreekt: muziek – verhalen – gebedsdiensten – maaltijden of inloopmiddagen.

Voor elk wat wils. Met een activiteitenkalender, gelardeerd met achtergrondverhalen. En alle activiteiten zijn bedoeld om vrijblijvend te proeven zonder verdere verplichtingen.

Van harte aanbevolen!

Herdenking 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en op de Antillen

Op zondag 11 juni 2023 vindt er een bijzondere kerkdienst plaats in de Petrus Donderskerk (Enschotsestraat 124 in Tilburg) die in het teken staat van de herdenking 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en op de Antillen. De dienst begint om 11.00 uur.

150 jaar Afschaffing Slavernij

De voorgangers zijn pater Theo te Wierik msc en Gerard Stevelink. Dr Headly Binderhagel zal een kort woord voeren tijdens deze dienst. Surinaams Koor Pramisi zorgt voor de zang.
Na de dienst is er gelegenheid samen na te praten onder genot van koffie/ thee en Surinaams en Antilliaans gebak

Taizé-avond in Tilburg

De Tilburgse kerken organiseren op donderdag 25 mei een Taizé-avond. Dit oecumenisch initiatief heeft plaats in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9-11 in Tilburg. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Hét symbool van gelovig samenzijn

De Gemeenschap van Taizé is een internationale oecumenische geloofsgemeenschap. Jaarlijks trekken duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé in Frankrijk voor ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk met veel zingen en stilte.

Aan de avond in Tilburg neemt een aantal koren deel, onder meer Katharsis en Switch. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door enkele musici. Vóór de pauze worden bekende Taizé-liederen ingestudeerd en zijn er twee korte inleidingen over de muziek en de spiritualiteit van Taizé. Na de pauze is er een Taizé-viering met liederen, lezingen, voorbeden, stilte en lichtritus.   

Aanmelden is niet nodig. Er is geen entree, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

4 mei-herdenking: bijeenkomst in de Sint Dionysiuskerk (’t Heike) en kranslegging in het vrijheidspark

Ook dit jaar wordt door het Tilburgse 4 mei-comité weer een plechtige herdenking georganiseerd. De herdenking begint op donderdag 4 mei om 19.00 uur in de  St. Dionysiuskerk (’t Heike). Er zullen dan toespraken zijn, bezinningsteksten, herinneringen en ervaringen van mensen die zelf de gevolgen hebben ondervonden van de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder “4 mei-herdenking: bijeenkomst in de Sint Dionysiuskerk (’t Heike) en kranslegging in het vrijheidspark”

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

Namens de Tilburgse Raad van Kerken wensen wij u fijne feestdagen toe en al het goede voor het nieuwe jaar. Als we één wens er extra uit mogen halen, is dat wel de wens van Vrede. De kerstster die een belangrijk symbool vormt deze dagen wil vooral verbindend zijn. Een verbinding tussen boven en beneden en een verbinding tussen mensen onderling, zonder onderscheid naar ras, geaardheid, volk of leeftijd.

Laten we samen in 2023 op weg gaan naar die verbindende ster!

Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht

Over de ongeëvenaarde kracht van rituelen rondom verlies en dood

Wij Nederlanders staan te boek als een nuchter, zakelijk volkje. Tot zich ergens een aangrijpend drama voltrekt. Dan worden er stille tochten georganiseerd en spontane monumenten gebouwd met knuffels, kaarsjes en een bloemenzee.

Blijkbaar hebben we op bijzondere momenten iets extra’s nodig om vorm te geven aan onze gevoelens en gedachten. Dan is er meer nodig dan een zakelijke beschouwing. Dan worden er symbolen gebruikt en bijzondere gebaren bedacht. En gedragen we ons heel anders dan op alledaagse momenten. Waarom doen we dat? En wat zegt dat over ons?

Lees verder “Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht”

Vredeswandeling 2022

Op zaterdag 17 september begint de vredesweek. In de Tilburgse PAX-Ambassade van Vrede willen we op deze dag de vredesweek inluiden met een vredeswandeling die in het teken staat van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Met deze wandeling willen aandacht vragen en geld inzamelen voor Oekraïense vluchtelingen. De wandeling wordt ondersteund door de Tilburgse Raad van Kerken, en meerdere kerken in Tilburg-West willen de wandelaars ontvangen.

Lees verder “Vredeswandeling 2022”

Een middag met Trees van Montfoort

Auteur van het boek “Groene Theologie”

Op 17 september as., van 14 uur tot 16 uur, zal Trees van Montfoort onze gast zijn in de Opstandingskerk. Ds. Trees van Montfoort schreef het boek “Groene Theologie”, een boek dat wij afgelopen jaar  in een groepje besproken hebben. In de nieuwsbrief zowel als in de Leidraad is daarvan verslag gedaan.

Wij nodigen u allen uit om haar visie  op Klimaat en Duurzaamheid, Theologie en Schepping, God en natuur met elkaar te bespreken. Wat betekent gerechtigheid voor de natuur, voor de mens, voor de samenleving? Heeft leven op aarde überhaupt nog toekomst, en hoe dan?

Wij hopen velen te kunnen begroeten op zaterdagmiddag  17 september.

U kunt zich voor deze middag per mail opgeven via deze link