Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht

Over de ongeëvenaarde kracht van rituelen rondom verlies en dood

Wij Nederlanders staan te boek als een nuchter, zakelijk volkje. Tot zich ergens een aangrijpend drama voltrekt. Dan worden er stille tochten georganiseerd en spontane monumenten gebouwd met knuffels, kaarsjes en een bloemenzee.

Blijkbaar hebben we op bijzondere momenten iets extra’s nodig om vorm te geven aan onze gevoelens en gedachten. Dan is er meer nodig dan een zakelijke beschouwing. Dan worden er symbolen gebruikt en bijzondere gebaren bedacht. En gedragen we ons heel anders dan op alledaagse momenten. Waarom doen we dat? En wat zegt dat over ons?

Symbolen en rituelen prikkelen en activeren een speciaal onderdeel van ons brein: het ‘symbolisch bewustzijn’. Op de thema-avond ‘Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht’ willen we kijken of we nieuw licht kunnen werpen op deze bijzondere en verrassende verschijnselen in de Nederlandse cultuur. Misschien kan de moderne Nederlandse cultuur in dit opzicht nog wat opsteken van de aloude kerkelijk traditie.

Cultuurtheoloog Frank Bosman

In een interactieve presentatie zal cultuurtheoloog Frank Bosman ons op eennieuwe manier laten kennismaken met de rituelen van onze moderne tijd. Volgens Bosman is er helemaal geen sprake van secularisatie. Mensen zijn en blijven ongeneeslijk religieus. Elk mens is op zoek naar zingeving en spiritualiteit, naar antwoorden op levensvragen. Het zoeken naar die antwoorden gebeurt in toenemende mate buiten de muren van de gevestigde kerken. Vindplaatsen van het religieuze zijn nu veel meer de diverse uitingen van onze cultuur: films, games, reclames, soapseries, literatuur en popmuziek.

Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie, ook over de vraag of we nieuwe rituelen nodig hebben om om te gaan met verlies en rouw.

De avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg en heeft plaats op donderdag 15 december 2022 in de LocHal in Tilburg. Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis. Aanmelden op https://knuffels_kaarsjes_stilletocht.eventbrite.nl

Vredeswandeling 2022

Op zaterdag 17 september begint de vredesweek. In de Tilburgse PAX-Ambassade van Vrede willen we op deze dag de vredesweek inluiden met een vredeswandeling die in het teken staat van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Met deze wandeling willen aandacht vragen en geld inzamelen voor Oekraïense vluchtelingen. De wandeling wordt ondersteund door de Tilburgse Raad van Kerken, en meerdere kerken in Tilburg-West willen de wandelaars ontvangen.

Lees verder “Vredeswandeling 2022”

Een middag met Trees van Montfoort

Auteur van het boek “Groene Theologie”

Op 17 september as., van 14 uur tot 16 uur, zal Trees van Montfoort onze gast zijn in de Opstandingskerk. Ds. Trees van Montfoort schreef het boek “Groene Theologie”, een boek dat wij afgelopen jaar  in een groepje besproken hebben. In de nieuwsbrief zowel als in de Leidraad is daarvan verslag gedaan.

Wij nodigen u allen uit om haar visie  op Klimaat en Duurzaamheid, Theologie en Schepping, God en natuur met elkaar te bespreken. Wat betekent gerechtigheid voor de natuur, voor de mens, voor de samenleving? Heeft leven op aarde überhaupt nog toekomst, en hoe dan?

Wij hopen velen te kunnen begroeten op zaterdagmiddag  17 september.

U kunt zich voor deze middag per mail opgeven via deze link

Solidariteitsviering Oekraïne

Hoewel het geen project van de Raad van Kerken is willen we u toch berichten over een oecumenisch samenzijn dat door een werkgroep in Goirle is opgezet. Het gaat om een solidariteitsviering onder de titel ‘Mijn land is mijn leven’.

In verband met de oorlogsellende in Oekraïne wordt er in Goirle een Oecumenisch Samenzijn gevierd in de kath. kerk St. Jan in Goirle (einde Tilburgseweg) op donderdag 19 mei a.s. om 20 uur.

Met nadruk worden verschillende christelijke gemeenschappen en kerken uitgenodigd, alsook OekraÏense mensen/vluchtelingen die hier verblijven. Laten we in gedeeld geloof samenzijn en elkaar versterken. Het jongerenkoor Gotiko zal ons ondersteunen.

Dinsdag 19 april: Muziekavond Petrus en Pauluskerk

Muziek als universele taal van de ziel.

Muziek is de kortste weg naar de ziel. In kerkelijke vieringen wordt veel gepraat. De Dienst van het Woord is een belangrijk onderdeel van een viering. Maar toch: wie zich de vraag stelt welke viering de meeste indruk heeft gemaakt, komt vaak uit bij muziek die als inspirerend of ontroerend werd ervaren. Elke muziek heeft haar hemel. Muziek zegt zo veel meer dan woorden. Hoe komt dat? Welke speciale kracht bezit muziek?
Over deze vragen gaat de muziekavond die wordt georganiseerd door onze Raad van Kerken Tilburg en omstreken. Inleider is dr. Martin Hoondert, musicoloog en theoloog en gespecialiseerd in ‘rituelen, religie en muziek’. Hij is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. In een filmpje op YouTube zegt Hoondert het zelf zo:

De avond wordt gehouden op dinsdag 19 april in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg. Aanvang om 19.30 uur. De kosten van deze avond zijn € 5 inclusief koffie of thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
Stuur een mailtje naar ons secretariaat

Vieringen met Pasen

In Tilburgse en Goirlese kerken kunt u volop terecht om het Paasfeest te vieren. Zo kunt u het lijden, sterven en de vroege verrijzenis van onze Heer van dichtbij meebeleven. In krachtige verhalen, aansprekende gezangen en intieme gebeden. Op deze website vindt u een schema van alle mogelijkheden. Voor elk wat wils; van jong tot oud, voor alle gezindten!

Lees verder “Vieringen met Pasen”

Vredesweek start in Tilburg met Walk of Peace

Op zondag 19 september begint om 14.00 uur de Vredeswandeling in Tilburg bij het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Conservatoriumlaan 175. De wandeling, georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg e.o. en de Tilburgse PAX Ambassade van Vrede, is het begin van de Vredesweek die overal in Nederland gehouden wordt van 18 tot 26 september.

Aan het begin zal er een inspirerend openingswoord zijn van René Munnik, bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Daarna wandelen de deelnemers langs betekenisvolle plaatsen in de stad en de natuur. Zo wordt een bezoek gebracht aan de Joodse begraafplaats.

De Walk of Peace is een wandeling voor vrede, een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. In de Vredesweek worden overal in Nederland vredeswandelingen gehouden om aandacht te vragen voor vraagstukken van oorlog en vrede en ook als oproep aan mensen individueel om verschillen te overbruggen en zich in te zetten voor vrede, dichtbij en ver weg. Tijdens de wandeling staan we niet alleen stil bij verschillende aspecten van het thema Vrede, maar besteden we ook uitdrukkelijk aandacht aan de klimaatproblemen.

De wandeling duurt ongeveer twee uur, deelname is gratis. We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee bij het Apostolische Genootschap. Iedereen die de vrede een warm hart toedraagt is van harte welkom!

Groene kerken in Tilburg?

Enige tijd is in ons land een initiatief bezig om kerkgemeenschappen milieubewuster te maken. De projectwebsite van dat initiatief kunt vinden op de landelijke projectwebsite. Als Tilburgse Raad van Kerken willen we graag aandacht vragen voor dit initiatief. Het is een mooie tijd om aandacht te geven aan natuur en milieu. Ook al zitten we momenteel met corona, de milieu- en klimaatproblematiek blijft doorgaan en zal onze aandacht vragen. Graag willen we u informeren met de onderstaande korte voorlichtingsvideo.

Op donderdag 20 mei wordt dan vanaf 19.00 uur een online vragenuur gehouden met projectleider Atie de Vos. Tijdens dat vragenuur hoort u allerlei ideeën van geloofsgemeenschappen die al aan de slag zijn met concrete milieuprojecten. En samen met anderen kunt u nadenken over wat u kunt doen. Zo kunnen we op een creatieve manier voor onszelf en voor onze gemeenschap aan de slag gaan met een thema dat na corona onze aandacht volop zal opeisen.

Wilt u zich opgeven voor het online vragenuur? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website. U krijgt dan een uitnodiging met de link in uw mailbox.