Donderdag 16 maart: Korenavond!

De Raad van Kerken Tilburg organiseert een bijzondere korenavond op donderdag 16 Maart in de Nieuw Apostolische Kerk aan de Professor Verbernelaan 9 in Tilburg. Op deze avond kunt u als toehoorder/meezinger liederen horen uit de verschillende christelijke geloofstradities die ons land rijk is.

De inloop is om 19.30 uur en om 20.00 uur (met pauze einde 22.00 uur)  worden de liederen ten  gehore gebracht. De deelnemende zangkoren zullen iedere twee of drie liederen uit het eigen repertoire uitvoeren. Het gaat dan in het bijzonder om liederen die betrekking hebben op het naderende paasfeest. Het thema van deze zangavond is dan ook; Op weg naar Pasen het grote wonder van de overwinning op de zonde en de dood.

U kunt deze korenavond op onze website ook Live bekijken. Hieronder vindt u de stream:

De organisatie heeft deze datum gekozen omdat het in het midden van de Veertigdagentijd valt. In onze tijd, kun je zeggen dat het smeulend vuur van de liefde, de liefde voor onze naaste, die ons is geleerd door Gods Zoon, aandacht vraagt om figuurlijk te worden aangeblazen met zang en muziek.

In een couplet van het gedicht ”fonkeling” is het zo mooi verwoord.

Denk aan alle landen, waar nog onrecht heerst,
zeg dan niet: bekijk het maar want ik kom eerst.
Laat de liefde gloeien ,blaas de wereld aan!
Iedereen en overal een waardig bestaan
.
(Bron Marjet de Jong www.geloventhuis.nl)

Dat is eigenlijk ook de doelstelling van deze avond. Het aanwakkeren van de liefde voor elkaar, onze naaste, maar vooral ook de liefde voor onze Hemelse Vader. Tussen de liederen door is er ruimte voor ieder koor om zichzelf te presenteren en de doelstelling en muziekkeuze extra toe te lichten.

Het kerkgebouw van de Nieuw Apostolische Kerk bestaat binnenkort veertig jaar en is van een bijzondere architectuur. De kerk heeft ongeveer driehonderd zitplaatsen en is in het bezit van moderne beeld- en geluidsinstallaties. Er is een Johan de Heer elektronisch kerkorgel en een concertvleugel die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van de liederen door eigen organisten en pianisten van de diverse koren.

Verschillende geloofs- en zangtradities verenigd rond dat ene verhaal van Pasen. Een bijzondere manier om toe te leven naar het paasfeest: deze korenavond biedt u een muzikale ontdekkingsreis waarin u kunt ervaren hoe veelzijdig dat éne verhaal eigen is. Toegang is gratis en koffie en thee staan voor u klaar!