Donderdag 16 maart: Korenavond!

De Raad van Kerken Tilburg organiseert een bijzondere korenavond op donderdag 16 Maart in de Nieuw Apostolische Kerk aan de Professor Verbernelaan 9 in Tilburg. Op deze avond kunt u als toehoorder/meezinger liederen horen uit de verschillende christelijke geloofstradities die ons land rijk is.

De inloop is om 19.30 uur en om 20.00 uur (met pauze einde 22.00 uur)  worden de liederen ten  gehore gebracht. De deelnemende zangkoren zullen iedere twee of drie liederen uit het eigen repertoire uitvoeren. Het gaat dan in het bijzonder om liederen die betrekking hebben op het naderende paasfeest. Het thema van deze zangavond is dan ook; Op weg naar Pasen het grote wonder van de overwinning op de zonde en de dood.

U kunt deze korenavond op onze website ook Live bekijken. Hieronder vindt u de stream:

De organisatie heeft deze datum gekozen omdat het in het midden van de Veertigdagentijd valt. In onze tijd, kun je zeggen dat het smeulend vuur van de liefde, de liefde voor onze naaste, die ons is geleerd door Gods Zoon, aandacht vraagt om figuurlijk te worden aangeblazen met zang en muziek.

In een couplet van het gedicht ”fonkeling” is het zo mooi verwoord.

Denk aan alle landen, waar nog onrecht heerst,
zeg dan niet: bekijk het maar want ik kom eerst.
Laat de liefde gloeien ,blaas de wereld aan!
Iedereen en overal een waardig bestaan
.
(Bron Marjet de Jong www.geloventhuis.nl)

Dat is eigenlijk ook de doelstelling van deze avond. Het aanwakkeren van de liefde voor elkaar, onze naaste, maar vooral ook de liefde voor onze Hemelse Vader. Tussen de liederen door is er ruimte voor ieder koor om zichzelf te presenteren en de doelstelling en muziekkeuze extra toe te lichten.

Het kerkgebouw van de Nieuw Apostolische Kerk bestaat binnenkort veertig jaar en is van een bijzondere architectuur. De kerk heeft ongeveer driehonderd zitplaatsen en is in het bezit van moderne beeld- en geluidsinstallaties. Er is een Johan de Heer elektronisch kerkorgel en een concertvleugel die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van de liederen door eigen organisten en pianisten van de diverse koren.

Verschillende geloofs- en zangtradities verenigd rond dat ene verhaal van Pasen. Een bijzondere manier om toe te leven naar het paasfeest: deze korenavond biedt u een muzikale ontdekkingsreis waarin u kunt ervaren hoe veelzijdig dat éne verhaal eigen is. Toegang is gratis en koffie en thee staan voor u klaar!

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!

Namens de Tilburgse Raad van Kerken wensen wij u fijne feestdagen toe en al het goede voor het nieuwe jaar. Als we één wens er extra uit mogen halen, is dat wel de wens van Vrede. De kerstster die een belangrijk symbool vormt deze dagen wil vooral verbindend zijn. Een verbinding tussen boven en beneden en een verbinding tussen mensen onderling, zonder onderscheid naar ras, geaardheid, volk of leeftijd.

Laten we samen in 2023 op weg gaan naar die verbindende ster!

Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht

Over de ongeëvenaarde kracht van rituelen rondom verlies en dood

Wij Nederlanders staan te boek als een nuchter, zakelijk volkje. Tot zich ergens een aangrijpend drama voltrekt. Dan worden er stille tochten georganiseerd en spontane monumenten gebouwd met knuffels, kaarsjes en een bloemenzee.

Blijkbaar hebben we op bijzondere momenten iets extra’s nodig om vorm te geven aan onze gevoelens en gedachten. Dan is er meer nodig dan een zakelijke beschouwing. Dan worden er symbolen gebruikt en bijzondere gebaren bedacht. En gedragen we ons heel anders dan op alledaagse momenten. Waarom doen we dat? En wat zegt dat over ons?

Lees verder “Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht”

Vredeswandeling 2022

Op zaterdag 17 september begint de vredesweek. In de Tilburgse PAX-Ambassade van Vrede willen we op deze dag de vredesweek inluiden met een vredeswandeling die in het teken staat van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Met deze wandeling willen aandacht vragen en geld inzamelen voor Oekraïense vluchtelingen. De wandeling wordt ondersteund door de Tilburgse Raad van Kerken, en meerdere kerken in Tilburg-West willen de wandelaars ontvangen.

Lees verder “Vredeswandeling 2022”

Een middag met Trees van Montfoort

Auteur van het boek “Groene Theologie”

Op 17 september as., van 14 uur tot 16 uur, zal Trees van Montfoort onze gast zijn in de Opstandingskerk. Ds. Trees van Montfoort schreef het boek “Groene Theologie”, een boek dat wij afgelopen jaar  in een groepje besproken hebben. In de nieuwsbrief zowel als in de Leidraad is daarvan verslag gedaan.

Wij nodigen u allen uit om haar visie  op Klimaat en Duurzaamheid, Theologie en Schepping, God en natuur met elkaar te bespreken. Wat betekent gerechtigheid voor de natuur, voor de mens, voor de samenleving? Heeft leven op aarde überhaupt nog toekomst, en hoe dan?

Wij hopen velen te kunnen begroeten op zaterdagmiddag  17 september.

U kunt zich voor deze middag per mail opgeven via deze link

Solidariteitsviering Oekraïne

Hoewel het geen project van de Raad van Kerken is willen we u toch berichten over een oecumenisch samenzijn dat door een werkgroep in Goirle is opgezet. Het gaat om een solidariteitsviering onder de titel ‘Mijn land is mijn leven’.

In verband met de oorlogsellende in Oekraïne wordt er in Goirle een Oecumenisch Samenzijn gevierd in de kath. kerk St. Jan in Goirle (einde Tilburgseweg) op donderdag 19 mei a.s. om 20 uur.

Met nadruk worden verschillende christelijke gemeenschappen en kerken uitgenodigd, alsook OekraÏense mensen/vluchtelingen die hier verblijven. Laten we in gedeeld geloof samenzijn en elkaar versterken. Het jongerenkoor Gotiko zal ons ondersteunen.

Dinsdag 19 april: Muziekavond Petrus en Pauluskerk

Muziek als universele taal van de ziel.

Muziek is de kortste weg naar de ziel. In kerkelijke vieringen wordt veel gepraat. De Dienst van het Woord is een belangrijk onderdeel van een viering. Maar toch: wie zich de vraag stelt welke viering de meeste indruk heeft gemaakt, komt vaak uit bij muziek die als inspirerend of ontroerend werd ervaren. Elke muziek heeft haar hemel. Muziek zegt zo veel meer dan woorden. Hoe komt dat? Welke speciale kracht bezit muziek?
Over deze vragen gaat de muziekavond die wordt georganiseerd door onze Raad van Kerken Tilburg en omstreken. Inleider is dr. Martin Hoondert, musicoloog en theoloog en gespecialiseerd in ‘rituelen, religie en muziek’. Hij is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. In een filmpje op YouTube zegt Hoondert het zelf zo:

De avond wordt gehouden op dinsdag 19 april in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg. Aanvang om 19.30 uur. De kosten van deze avond zijn € 5 inclusief koffie of thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.
Stuur een mailtje naar ons secretariaat

Vieringen met Pasen

In Tilburgse en Goirlese kerken kunt u volop terecht om het Paasfeest te vieren. Zo kunt u het lijden, sterven en de vroege verrijzenis van onze Heer van dichtbij meebeleven. In krachtige verhalen, aansprekende gezangen en intieme gebeden. Op deze website vindt u een schema van alle mogelijkheden. Voor elk wat wils; van jong tot oud, voor alle gezindten!

Lees verder “Vieringen met Pasen”