Taizé-avond in Tilburg

De Tilburgse kerken organiseren op donderdag 25 mei een Taizé-avond. Dit oecumenisch initiatief heeft plaats in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9-11 in Tilburg. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Hét symbool van gelovig samenzijn

De Gemeenschap van Taizé is een internationale oecumenische geloofsgemeenschap. Jaarlijks trekken duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé in Frankrijk voor ontmoeting en bezinning. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk met veel zingen en stilte.

Aan de avond in Tilburg neemt een aantal koren deel, onder meer Katharsis en Switch. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door enkele musici. Vóór de pauze worden bekende Taizé-liederen ingestudeerd en zijn er twee korte inleidingen over de muziek en de spiritualiteit van Taizé. Na de pauze is er een Taizé-viering met liederen, lezingen, voorbeden, stilte en lichtritus.   

Aanmelden is niet nodig. Er is geen entree, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.