Medeleven na aanslagen

De aanslag in de tram in Utrecht Kanaleneiland laat zien hoe onveilig onze grote wereld is geworden. Het lijkt erop dat de aanslag op de Moskee in Nieuw-Zeeland een nieuwe kring van geweld heeft geopend. Vanuit de Raad van Kerken Tilburg en omstreken gaan onze gedachten en gebeden uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze terroristische aanslagen, zonder onderscheid.

Hieronder treft uw onze reactie naar aanleiding van het drama in Nieuw-Zeeland.


Wij willen als Raad van Kerken Tilburg en ook namens het Ronde Tafel Huis Tilburg ons medeleven uitspreken naar aanleiding van de gruwelijke aanval op gebedshuizen van moslims in Nieuw-Zeeland. Eén van die gebedshuizen droeg de naam ‘Licht van God’. Er vielen meer dan veertig doden, en velen werden gewond, door deze terroristische aanslag. Een misdaad tegen de menselijkheid, tegen mannen, vrouwen en kinderen.
Dit is een aanval op ons allen, op onze democratische waarden, onze menselijke waardigheid, én de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. De Raad van Kerken spreekt hierbij zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers en bidt voor de slachtoffers van deze gruwelijke aanval in Aotearoa/Nieuw-Zeeland. Wij spreken onze solidariteit uit met de getroffen moslimgemeenschap en bevestigen de noodzaak van dialoog en samenwerking met onze moslimbroeders en -zusters in Nederland en elders in de wereld.
Op maandag a.s. zal het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) – waarin de Landelijke Raad van Kerken participeert – een condoleance bezoek brengen aan de ambassade van Nieuw-Zeeland in De Haag.

Raad van Kerken Tilburg e.o. – Ronde Tafel Huis Tilburg