Lezing “Herinneringscultuur in Nederland”

Deze lezing wordt verzorgd door dr. Liesbeth Hoeven op zondag 28 januari om 14.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Koningsplein.

Wat als mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt er straks niet meer zijn? Hoe kunnen we de fakkel van vrijheid doorgeven en de verhalen die daarbij horen blijven vertellen? De zoektocht naar een gemeenschappelijk verhaal heeft na de Tweede Wereldoorlog onze voortdurende aandacht. Dr. Liesbeth Hoeven houdt een lezing over de zeven decennia van het herdenken en het vieren van vrijheid in Nederland die volgden op de bevrijding.

Hoeven schetst de contouren van een herinneringscultuur die toekomst heeft. Hoe kunnen wij de fakkel van vrijheid brandend houden? Wat is óns verhaal?

Dr. Liesbeth Hoeven is als manager en senior onderzoeker verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center (Tilburg University). In 2015 promoveerde zij op haar studie ‘Een boek om in te wonen. De verhaalcultuur na Auschwitz’ (Uitgeverij Verloren).