Wie zijn we?

De volgende leden zijn bij De Raad aangesloten en door een of meer afgevaardigden vertegenwoordigd:

– de Rooms Katholieke kerk van Tilburg en omstreken

– de Protestantse Gemeente van Tilburg en omstreken

– werkgroep christelijke Surinamers

– Ekklesia Tilburg

– Het Apostolisch Genootschap (Gemeente Tilburg)

– Nieuw-Apostolische Kerk (Gemeente Tilburg)

– de Indonesisch Christelijke kerk Nederland (GKIN)

– de Moluks Evangelische Kerk van Tilburg (GIM)

Daarnaast kent de Raad een aantal leden-deskundigen, die werkzaam zijn in een werksoort of maatschappelijke context die de Raad belangrijk acht, alsmede vanuit de migrantenkerken, ruimte voor toehoorders